Bugun...


Mehmet Çilsal

facebook-paylas
BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ-41
Tarih: 10-12-2021 22:16:00 Güncelleme: 10-12-2021 22:22:00


 

Osmanlı Türkleri ile St. John Şövalyeleri arasındaki 1455 muharebeleri nasıl cereyan etmiş  St. Peter(Bodrum) Kalesi bundan nasıl etkilenmişti ?

 

Bodrum Kalesi’nin Mayıs 1455’deki Komutanı, Katalan soylu sınıfından Gaulbes ailesine mensup Rahip-Şövalye Jaume de la Geltru idi. Geltru 1423'te Tarikat'a kabul edilmiş, 1433'te Château Saint-Pierre Komutan yardımcısı olmuş, 1434’de Mayorca San Llorenc, 1436'da Susterris ve Siscar Kalelerinde  komutanlık yapmış, 1442’de Rodos’a gelmişti.(1*)

 

 

Geltru’yu Bodrum’a atayan Grand Master, Auvergne’li Başrahip Jacques(James) de Milly idi. Çok kritik bir konjonktürde görevlendirilen(1 Haziran 1454) Milly, 17 sene görev yapıp Rodos’ta vefat eden GM Jean de Lastic’in yerine seçilmişti. Rodos’a tayin edilmeden evvel  Kıbrıs’ta görev yapmıştı ve selefi gibi Fransız dili şövalyelerindendi. Mimari bilgi ve tecrübesi, Kıbrıs’ta şeker kamışı tarlalarında inşa ettirdiği kule ve Rodos’taki tersane yapılarıyla ön plana çıkmıştı.  Yeni görevine atanır atanmaz adeta teyakkuz durumundaki Rodos Dünyası’nın kale ve surların önüne çokgen siperler inşa etmeye başlamış ve bu yaptıklarıyla şövalye kalelerinin mimari tarihinde bir ilki gerçekleştirmişti. Bu avangardlığından dolayıdır ki şahsına ait GM’lık arması 3 adet yanyana üçgen sembol olarak kabul edilmişti.(2*)

 

 

1453’de Constantinopolis’in düşüşünün ardından Türklerden çok büyük bir saldırı beklenmekteydi. Bodrum Kalesi hariç 12 Adalardaki kale ve surların büyük saldırılara karşı koyması imkansızdı. Rodos asıl hedef olacağı için Ada’nın detaylı eskizleri çizilmiş, bu eskizler, siperlere ilave sağlam taş duvarların  nasıl ve ne şekilde ekleneceğinin belirlenmesi için Avrupa'nın en ünlü mühendislerine gönderilmişti. GM Milly, tüm bunlarla da yetinmeyip savunma tedbir ve consepti çerçevesinde köpeklerden de yararlanmayı düşünmüş iz sürme ve erken uyarı faydaları nedeniyle tüm kale ve surlarda kullanılmak üzere zeki bir köpek cinsini eğitmeye başlamıştı. Bu köpekler, Türk topraklarındaki Hırıstiyan esir-kölelerin kaçıp sığınma noktası olması nedeniyle öncelikle Bodrum Kalesi’nde kullanılmıştı.(2*age)

 

 

Batı perde duvarı, hendek ve gözetleme kulesi(barbican)

 

Katalan Komutan Jaume de la Geltru, batı perde duvarının yükseltilmesi işi ile bu duvarın güney batısına yakın küçük bir gözetleme kulesinin(Barbican) inşası gerçekleştirmişti.   İçi sarnıçlı bu kulenin inşasında büyük kare taşlar kullanılmış ve iç  kapı lentosunun üstüne Gotik karakterlerle işlenmiş GM Milly, Hırıstiyanlık, La Geltrù arması ve yazıt yerleştirilmişti. Ağır, iri keson taştan yapılma lentonun her iki tarafında oluşturulan yivler sayesinde yukarıya doğru katlanabilen asma köprü monte edilmişti. Kulenin çatı tavanı öyle büyüktü ki köprü katlandığında buraya sığabilmekteydi. Bu Kule, gözetleme işlevinin yanısıra Batı Hendeğiyle birlikte ön savunma konseptinin önemli bir unsuruydu. Geltru yapısı, Vaivre’nin tespine göre Osmanlı döneminde hafif eğimli bir taban ile batıya doğru genişletilmiş, ilk duvarlar kırmızı tuğla parçaları kullanılarak onarılmış ve başka bazı ilavelerle değişikliğe uğramıştır(1*age).

 

 

Kulenin batısına arada hendek kalacak şekilde 1505-6 gibi düşmanı yanıltma maksatlı bir nevi sahte yapı inşa edilmiştir ki buna ön savunma yapısı(revellino) denmektedir. İşte bu revellino ile Geltru Kulesi arasındaki irtibat yukarı doğru açılır kapanır hareketli bir ahşap asma köprü vasıtasıyla sağlanırken, Osmanlı döneminde buraya iki kemerli bir yığma köprü inşa edilmişti. 

 

 

Osmanlılar ve Rodos Şövalyeleri 

 

Osmanlılar ile Ceneviz, Venedik ve Rodos Şövalyeleri arasında 1455-6-7’lerde cereyan eden vakılar konusunda gerek Avrupa gerekse Türk kaynakları birbirini tutmamaktadır. Ancak bu dönemde yaşamış olması nedeniyle genellikle Doukas’a itibar edilmektedir.

 

Osmanlı Devleti, Konstantinopolis’in fethiyle birlikte Avrupa’yı da kapsayan bir büyük imparatorluğa dönüşmeye başlamıştı. 1454’den itibaren Ceneviz, Venedik, Katalan dukalarına ait  tüm ada ve kara devletcikleri birer birer ya haraca bağlanıyor ya da yeni imparatorluğun parçası haline getiriliyordu. Bu gelişmeler ise birbiriyle savaş halinde bile olsa Avrupa Krallıkları arasında birlik olup Doğu’ya Haçlı seferi düzenlemesi gerektiği fikrini zorluyordu.  1455’e girildiğinde ise  neredeyse sefere hazır bir Haçlı Donanması oluşturulmuştu.

 

 

Ege Denizi bağlamında Fatih Sultan Mehmet’in hedefinde Midilli ve Rodos vardı. Midilli’de yaşayan ve elçilik de yapan ünlü Bizans tarihçisi Doukas, bir yandan da tanık olduğu tüm vakıaları detaylı biçimde kaleme almıştı. Midilli Dukası Domenico, 1455’in ilk aylarında büyükelçisi Doukas’la birlikte Sultan Mehmed'in Edirne'deki sarayına gitmiş, boyundurukları altındaki Taşoz'un tesliminden başka  kendisinden talep edilen haracı  kabul etmek zorunda kalmıştı. Yine de 1455 baharının gelişiyle Sultan Mehmed(II), 25 tireme, 50 bireme ve 100’den fazla monoremeden(her iki tarafında tek sıra kürek bulunan bir kadırga) oluşan yaklaşık 180 gemilik devasa bir filo kurmuş, başına da babasının çok sevdiği vezirlerden biri olan Hamza Bey’i atamıştı. Donanmanın Gelibolu sahilinden yelken açarak Midilli'ye gelmesi, sonra da Phokaia'yı(Foça) ele geçirmesi ve ardından  Sakız Adası’nın borçlarından dolayı talan edilmesi Domenico’nun yakında daha başka neler olacağını anlamasına yetmiş ve Cenova'ya mektup yazarak yardım istemişti. Ancak aynı sene Aragon Krallığı ile Cenova Krallığı arasında savaş patlak verince yardım çığlığına herhangi bir cevap gelmemişti.(3*)

 

 

Rodos-Kos Adası ve St Peter(Bodrum) Kalesi

 

Sultan Mehmet’in bir diğer hedefi de Rodos, Bodrum Kalesi ve 12 Adalardan müteşekkil Şövalyeler Devleti’ydi. 1454’de Karya ilindeki(Menteşe Sancağı) Türkler 30 (bazı kaynaklara göre 13) gemiyle Kos ve diğer adalara baskın yapıp 40 kadar esir almıştı. Ancak yaklaşık 200 gemiden oluşan 1455’deki istila ordusu çok daha büyüktü. Kuzey’den gelen ve içinde Aydın Sancağı gemilerinin de bulunduğu 180 gemilik merkez donanması ile Güney’deki Sıravolos(Bodrum)-Strobilos limanı ve Balad limanında barınan Menteşe Sancağı filosundan oluşmuştu(4*). 

 

 

Türk birlikleri, ilk olarak Rodos'un doğu kıyısındaki Arkangelos'ta karaya çıkmış, bölgeyi harap ettikten sonra  köylüleri köle yapmak için esir alıp götürmüş(5*), hemen ardından  Simi, Leros, Calymnos ve Nyssiros adalarına art arda baskın düzenlemişti. (6*)  

 

1455 Osmanlı saldırısının en çetin muharebeleri Kos’ta yaşanmıştı. Dukas notlarındaki Kos baskını özetle şöyledir: Donanma Kos’a yaklaştığında tamamı savaş düzeninde gemiyle dolu liman uzaktan görülebiliyordu. Daha da yaklaştıkça Sakız Adası’ndakinin iki katı kadar topçu olduğu anlaşılmıştı. O bölgeden uzaklaşan Donanma, başka bir sahilden karaya çıkıp şehre baskın düzenlemiş, ancak çarşı Pazar ve hanelerde kimselere rastlanmamıştı. Türkler, ahalinin nerede olduğu öğrenmek için birkaç yaşlı bulup sorgulamış ve  herkesin çok sağlam tahkimatlı Racheia(Andimahi) adlı bir kaleye gittiğini öğrendikten sonra oraya intikal etmiş karaya çıkıp çadırlar kurmuş, ordugah oluşturmuş, ardından  hemen ertesi gün kimsenin esir alınmayacağına dair ciddi söz verilip kalenin teslim edilmesi talep edilmiş,  Francesco adlı dil bilen biri müzakereleri üstlenmiş ve yaptığı görüşme sonucunda kalenin şövalye rahipleri cevap vermeye tenezzül etmememiş, hatta ok ve gülle yağdırmaya başlamıştı. Böylece muharebeler başlamış, her türlü savaş gereçleri kullanılmış, taktikler uygulanarak  kuşatma yapılmış ve bu kuşatma tam 22 gün sürmüş, yine de  ilerleme kaydedilmeden herhangi bir sonuç alınamamıştı. Hamza Bey en sonunda çok zaiyat vermiş ve birliklerini geri çekmişti. Askerlerin bazıları kalenin garnizonu tarafından öldürülmüş, bazıları ise bağırsak hastalığına yenik düşmüştü.(3*age)

 

 

Osmanlı Ordusu’nun Türk kaynaklarındaki Sakız(Chios) ve Kos çıkarması şöyledir:

“Fatih’in bu ilk Rodos seferine gönderdiği donanmanın 80 gemiden ibaret olduğu ve ihraç hareketleri için bu gemilere 15-18 bin kadar asker bindirildiği rivâyet edilir donanma kumandanının kim olduğunda ihtilâf vardır: Zayıf bir rivâyete göre Balta-oğlu Süleyman Bey’den sonra Hamze-Bey değil, Hâs-Yunus Paşa yâhut Bey kapdan olmuş ve bu Adalar seferini işte o idare etmiştir: 1453=857 vukuâtının «21 Nisan=11 Rebî’ül-âhir, Cumartesi» fıkrasına da bakınız. Halbuki umumiyetle bu sefere Hamze Bey’in kumanda ettiğinden bahsedilir: Her halde bu ikinci rivâyet daha kuvvetlidir. — Osmanlı donanması bu Adalar seferinde Rodos Şövalyelerinin İstanköy, İncirli, Sümbegi, Leryoz ve Kalimnos adalarına baskınlar yapmış, bunlardan İstanköy adasının cenubuşarkîsindeki «Andimachia» kalesi muhâsara ve tahrib edilmiş, diğer adalardan ganîmetler ve esirler alınmış ve bilhassa Rodos adasının şarkındaki «Archangelos» istihkâmı yıkılıp yakılmış, muhâfızları kılıçtan geçirilip buradan da esirler alınmış, fakat hiç bir ada zaptedilememiştir...Hiç bir adanın zaptedilmemiş olması ve ayni zamanda bir mıkdar asker ve gemi zâyiâtına uğratılması Fatih’in canını sıkmış, Kapdan Hamze Bey tekdire uğrayıp vazifesinden azledilmiştir: Hâs-Yunus Bey’in işte bu vaziyet üzerine donanma kumandanlığına tâyin edilmiş olduğu rivâyet edilir. — Bu sefer üzerine Rodos Şövalyeleri evvelce Fatih’in cülûsunda kabul etmiş oldukları şeraitle sulhü tecdid etmek mecburiyetinde kalmışlardır)”.(7*)

 

 

Yunan tarihçi Vasilis S. Hatzivasileiou’nun anlatımı da yukardakilerle neredeyse aynı olup  şu şekildedir: “Türk donanması Neratzia Kalesi’ne saldırdı. Vurdu ve yaktı. Fakat kale içinde hiç kimseyi bulamadı. Ahali daha emniyetli yerlere gitmişti. Türkler ayrıca şövalyelerin terk ettiği Peripato’da bulunan bir kaleyi yaktılar. Kuzey-güney ve doğu-batı sahillerini kuşattılar ve aynı anda Pili ile Kefalos kalelerine saldırdılar. Kalelerin sağlam ve bulundukları yerlerin zor geçitli olması, Türkleri çok çabuk geri çekilmeye mecbur etmişti. Böylece bütün kuvvetlerini Andimahya Kalesi’ne saldırmak için topladılar. Kuşatma 23 gün sürdü ve her türlü savaş aleti kullanıldı taş atan büyük kuleler, kuşatma makineleri ve diğer silahlar. En önemli saldırılar 23-25 Haziran arasında olmuştu. Büyük bir kuvvetle kale surlarına saldırıp delik açmaya ve merdivenle surlara tırmanmaya çalışıyorlardı. Kaledekiler bunlara karşılık olarak merdivenleri ters çevirdi ve üzerlerine erimiş kurşun ve kızgın yağ döktüler. Türkler 3 yeraltı tüneli açtıysa da kaledekiler bu tünelden gelenleri püskürttü. Bu olayda pek çok Türk havasız kalarak ölmüştü.”(8)

 

 

1455 muharebelerinden sadece Rodos ve 12 Adalar değil St.Peter(Bodrum) Kalesi de payına düşeni almıştı. Malta arşivlerine göre St.Peter Kalesi ağır bombardımana tutulmuş(9*) ve oluşan hasarın onarılması 1460’da mümkün olabilmişti(10*).

 

 

Devam edecek...

 

mehmet çilsal-tarih araştırmacısı

Bodrum

 

KAYNAKLAR

 

1*-  Une campagne de travaux méconnue au château Saint-Pierre au XVe siècle by Prof. Monsieur Jean-Bernard de Vaivre

2*-  A Historic Review of the Order of the Knights Hospitallers of St. John of Jerusalem, of Rhodes, and Malta by  W. HENRY LANNIN

3*-  “Decline and Fall of Byzantium to the Ottoman Turk” by Doukas

4*-  “Romanya ve Türkler” (c. 1300 – c. 1500) (Londra, 1975). by Elisabeth A. Zachariadou

5*- THE PAPACY AND THE LEVANT(1204-1571)Volume II The Fifteenth Centur by KENNETH M. SETTON

6*-NEGOTIATION AND WARFARE: THE HOSPITALLERS OF RHODES AROUND

AND AFTER THE FALL OF CONSTANTINOPLE (1426–1480) by Pierre Bonneaud 

7*- Osm Tar. Kronolojisi 15.cilt,  İsmail Hami Danişmend

8*-  History of The Island of Kos,1990 by Vasilis S. Hatzivasileiou 

9*-MALTA ARŞİVİ(Archive of The Order of Malta) 370, f. ccxi 

10*- The Maussolleion at Halikarnassos: The written sources and their archaeological background -In Commission at Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1981

 

 

 

 

 

 Bu yazı 5962 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

HABER ARA

Web sitemize nasıl ulaştınız?


Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 20 15 2 3 42 14 48 +28
2 Fenerbahçe 20 14 4 2 51 23 44 +28
3 Başakşehir FK 20 12 4 4 32 20 40 +12
4 Beşiktaş 19 11 3 5 37 21 38 +16
5 Adana Demirspor 20 10 3 7 39 21 37 +18
6 Trabzonspor 20 10 5 5 31 27 35 +4
7 Kayserispor 20 9 9 2 32 29 29 +3
8 Konyaspor 20 6 5 9 24 21 27 +3
9 Alanyaspor 21 6 8 7 32 39 25 -7
10 Fatih Karagümrük 19 5 7 7 40 39 22 +1
11 Gaziantep FK 20 5 8 7 27 28 22 -1
12 MKE Ankaragücü 20 6 10 4 24 31 22 -7
13 Sivasspor 21 5 10 6 25 31 21 -6
14 Antalyaspor 19 6 10 3 26 33 21 -7
15 Giresunspor 20 5 9 6 19 33 21 -14
16 Hatayspor 19 5 9 5 17 34 20 -17
17 Kasımpaşa 20 5 11 4 22 39 19 -17
18 İstanbulspor 20 4 13 3 20 44 15 -24
19 Ümraniyespor 20 3 12 5 24 37 14 -13
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 21 11 2 8 36 18 41 +18
2 Eyüpspor 21 12 4 5 28 17 41 +11
3 Bodrumspor 21 11 5 5 34 21 38 +13
4 Keçiörengücü 21 10 4 7 33 24 37 +9
5 Pendikspor 21 9 5 7 29 15 34 +14
6 Çaykur Rizespor 20 8 2 10 27 15 34 +12
7 Bandırmaspor 20 9 4 7 32 27 34 +5
8 Sakaryaspor 21 11 9 1 34 32 34 +2
9 Boluspor 21 9 5 7 25 23 34 +2
10 Göztepe 21 9 8 3 21 17 30 +4
11 Manisa FK 20 7 5 8 25 25 29 0
12 Adanaspor 21 5 9 7 31 34 22 -3
13 Altay 21 5 8 8 23 27 20 -4
14 Tuzlaspor 21 5 12 4 24 33 19 -9
15 Erzurumspor FK 21 5 10 6 22 32 18 -10
16 Altınordu 21 4 12 5 19 35 17 -16
17 Yeni Malatyaspor 21 4 10 7 21 34 16 -13
18 Gençlerbirliği 21 3 14 4 25 41 13 -16
19 Denizlispor 21 4 13 4 20 39 13 -19
Takım O G M B A Y P AV
1 Kocaelispor 22 14 2 6 43 21 48 +22
2 Bucaspor 1928 22 13 3 6 36 12 45 +24
3 1461 Trabzon FK 22 12 3 7 27 13 43 +14
4 İskenderunspor A.Ş. 22 11 4 7 31 19 40 +12
5 Van Spor FK 22 11 4 7 30 18 40 +12
6 Karacabey Belediye Spor 22 10 3 9 28 17 39 +11
7 Ankara Demirspor 22 10 5 7 33 16 37 +17
8 Zonguldak Kömürspor 22 10 8 4 25 26 34 -1
9 Serik Belediyespor 22 9 6 7 31 25 31 +6
10 Kırklarelispor 22 7 6 9 22 19 30 +3
11 Etimesgut Belediyespor 22 6 9 7 23 30 25 -7
12 Kırşehir FSK 22 5 8 9 19 25 24 -6
13 Sarıyer 22 5 8 9 24 32 24 -8
14 Adıyaman FK 22 5 9 8 22 27 23 -5
15 Kastamonuspor 22 6 11 5 20 29 23 -9
16 Fethiyespor 22 6 11 5 22 33 23 -11
17 Uşak Spor 22 4 13 5 17 34 17 -17
18 Balıkesirspor 22 4 13 5 15 32 14 -17
19 Diyarbekir Spor 22 2 12 8 18 37 14 -19
20 Pazarspor 22 1 13 8 13 34 11 -21
Takım O G M B A Y P AV
1 Yeni Mersin İY 20 13 3 4 26 11 43 +15
2 52 Orduspor FK 20 12 3 5 32 17 41 +15
3 Karaköprü Belediyespor 20 11 4 5 26 14 38 +12
4 Karşıyaka 20 10 4 6 25 12 36 +13
5 Belediye Derincespor 20 9 4 7 25 21 34 +4
6 Belediye Kütahyaspor 20 8 3 9 27 19 33 +8
7 Nevşehir Belediyespor 20 9 5 6 28 23 33 +5
8 Hacettepe 1945 20 8 7 5 30 24 29 +6
9 Ağrı 1970 Spor 20 7 5 8 19 15 29 +4
10 Çatalcaspor 20 7 8 5 25 22 26 +3
11 Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü 20 5 9 6 19 26 21 -7
12 1922 Konyaspor 20 6 11 3 22 31 21 -9
13 Elazığspor 20 5 9 6 21 31 21 -10
14 1954 Kelkit Bld.Spor 20 3 6 11 14 18 20 -4
15 Şile Yıldızspor 20 2 8 10 16 27 16 -11
16 Edirnespor 20 5 14 1 15 31 16 -16
17 Yomraspor 20 3 11 6 13 23 15 -10
18 Eskişehirspor 20 3 12 5 22 40 14 -18
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/02/2023 Gaziantep FK vs Hatayspor
 01/02/2023 Kasımpaşa vs Giresunspor
 01/02/2023 Galatasaray vs Ümraniyespor
 01/02/2023 Trabzonspor vs Antalyaspor
 02/02/2023 Kayserispor vs Başakşehir FK
 02/02/2023 Konyaspor vs İstanbulspor
 02/02/2023 Adana Demirspor vs Fenerbahçe
 04/02/2023 MKE Ankaragücü vs Fatih Karagümrük
 04/02/2023 Sivasspor vs Beşiktaş
 05/02/2023 Hatayspor - Kasımpaşa Hatayspor ligde evindeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Hatayspor yenilmez
 05/02/2023 Hatayspor - Kasımpaşa Kasımpaşa ligde deplasmandaki son 5 maçında hiç kazanamadı  Hatayspor yenilmez
 05/02/2023 Galatasaray - Trabzonspor Trabzonspor ligde deplasmandaki son 5 maçında hiç kazanamadı  Galatasaray yenilmez
 05/02/2023 Galatasaray - Trabzonspor Galatasaray ligdeki son 11 maçında hiç kaybetmedi  Galatasaray yenilmez
 06/02/2023 Fenerbahçe - Konyaspor Konyaspor ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı  Fenerbahçe yenilmez
 06/02/2023 Giresunspor - Kayserispor Giresunspor ligdeki son 5 maçında hiç kazanamadı  Kayserispor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 03/02/2023 Altay vs Adanaspor
 04/02/2023 Bandırmaspor vs Denizlispor
 04/02/2023 Erzurumspor FK vs Tuzlaspor
 04/02/2023 Boluspor vs Pendikspor
 04/02/2023 Çaykur Rizespor vs Yeni Malatyaspor
 05/02/2023 Manisa FK vs Samsunspor
 05/02/2023 Gençlerbirliği vs Göztepe
 05/02/2023 Sakaryaspor vs Keçiörengücü
 06/02/2023 Eyüpspor vs Bodrumspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 04/02/2023 Ankara Demirspor vs Bucaspor 1928
 04/02/2023 Diyarbekir Spor vs Fethiyespor
 04/02/2023 Etimesgut Belediyespor vs Balıkesirspor
 04/02/2023 İskenderunspor A.Ş. vs 1461 Trabzon FK
 04/02/2023 Karacabey Belediye Spor vs Pazarspor
 04/02/2023 Kastamonuspor vs Uşak Spor
 04/02/2023 Kırşehir Futbol Spor Kulübü vs Serik Belediyespor
 04/02/2023 Kocaelispor vs Sarıyer
 04/02/2023 Van Spor FK vs Adıyaman FK
 04/02/2023 Zonguldak Kömürspor vs Kırklarelispor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 04/02/2023 Şile Yıldızspor vs Karşıyaka
 05/02/2023 Belediye Derincespor vs Yomraspor
 05/02/2023 Belediye Kütahyaspor vs Çatalcaspor
 05/02/2023 Edirnespor vs Karaköprü Belediyespor
 05/02/2023 Elazığspor vs Ağrı 1970 Spor
 05/02/2023 Hacettepe 1945 vs Eskişehirspor
 05/02/2023 Nevşehir Belediyespor vs Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü
 05/02/2023 Yeni Mersin İdman Yurdu vs 52 Orduspor FK
 05/02/2023 1922 Konyaspor vs 1954 Kelkit Bld.Spor
 05/02/2023 Yeni Mersin İdman Yurdu - 52 Orduspor FK 52 Orduspor FK ligdeki son 12 maçında hiç kaybetmedi  52 Orduspor FK yenilmez
 05/02/2023 Elazığspor - Ağrı 1970 Spor Elazığspor ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı  Ağrı 1970 Spor yenilmez
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
resmi ilanlar
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
YUKARI