Bugun...Uzaya gidecek Türk vatandaşında aranan şartlar açıklandı.

Uzaya gitmek için hangi şartlar aranıyor? Erdoğan duyurmuştu işte Uzaya gidecek Türk vatandaşında aranan şartlar açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı kapsamında bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini söyledi. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından uzay yolculuğu için başvurular başladı. Uzaya gitmek için hangi şartlar gerekiyor, uzaya gitmek için başvuru nereden yapılıyor. İşte ayrıntılar...

facebook-paylas
Tarih: 23-05-2022 23:08

Uzaya gidecek Türk vatandaşında aranan şartlar açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Saray'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin uzay yolculuğunun başladığını, bir Türk vatandaşının da uzaya gönderileceğini söyledi. Erdoğan, "Evet artık o vakit geldi. Milli uzay programımız çerçevesinde 1 Türk vatandaşımızın uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

 

TÜBİTAK, UZAY YOLCULUĞU BAŞVURU EKRANI AÇTI

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) uzay yolculuğuna başvurmak isteyenler için bir başvuru ekranı devreye aldı. TC Kimlik No ile kayıt olunan sistemde, uzay yolculuğuna katılmak isteyenlerde aranan şartlar ve ayrıntılara yer verildi.

TÜBİTAK'ın başvuru ekranında iş tanımı ve özellikleri için şu ifadelere yer verildi:

"Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu, Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen 10 hedeften biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında bir Türk vatandaşı, gerekli eğitimleri aldıktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderilecektir. Bu misyon kapsamında Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi gerçekleştirilecek ve bilim insanlarımıza Uluslararası Uzay İstasyonu şartlarında deney yapma imkanı sağlanacaktır.

Bu görevi gerçekleştirmek için Türk vatandaşları tarafından yapılan başvurular arasından 2 (iki) aday belirlenecektir. Seçilen adaylar TUA veya TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilecek ve 10 (on) yıl mecburi hizmet yükümlülüğü olacaktır. Astronot eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylardan biri yaklaşık 10 gün sürecek uzay görevini gerçekleştirmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderilecektir."

TÜBİTAK bu program kapsamında istihtam edilecek kişi sayısını 2 olarak açıklarken, bu personellerin Ankara'da görev yapacağı bilgisini verdi.

 

UZAYA GİDECEKLERDE ARANACAK ŞARTLAR

Kurum, ilanın devamında uzaya gidecek adaylarda aranacak şartlara yer verdi.

Uzaya gidecek adaylarda aranan şartlar şöyle listelendi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 

23 Mayıs 1977'den sonra doğmuş olmak
 

Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak
 

Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Tıp, Fen Bilimleri/Temel Bilimler veya Fen Bilimleri/Temel Bilimler alanlarındaki Eğitim fakültelerinden birini bitirmiş olmak
 

Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak, anlamak, konuşmak ve yazmak
 

İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla göstermek (Belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)
 

Sınav Türü

     KPDS   

      YDS

     TOEFL IBT    

     TOEFL CBT    

     TOEFL PBT   

     CPE    

Sınav Puanı

       90  

          101

           251

          604

       B  

 

 KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
TOEFL IBT: Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test
TOEFL CBT: Test of English as a Foreign Language - Computer-Based Test
TOEFL PBT: Test of English as a Foreign Language - Paper-Based Test
CPE: Certificate of Proficiency in English

Aşağıdaki beden ölçülerini sağlıyor olmak
 

Numara             

Ölçü

Minimum Değer
(Dâhil)

Maksimum Değer
(Dâhil)

1

Boy Uzunluğu (Ayakta) (cm)

149.5

190.5

2

Oturma boy uzunluğu (Sandalyede dik pozisyonda,
sandalye oturma düzleminden başucuna kadar)(cm)

78.2

101.3

3

Kilo (kg)

43

110

 

Başvuru yapabilmek için gerekli genel sağlık kriterleri aşağıda verilmektedir. Bunlar haricindeki durumlar ayrıca değerlendirilecektir.

Her iki gözde doğal olarak veya gözlük/kontakt lens ile düzeltme sonrası %100 (Snellen 20/20) görme keskinliğine sahip olmak
 

Renkli görme bozukluklarından herhangi birine sahip olmamak
 

Herhangi bir uzuv kaybı veya nakli yaşamamış olmak
 

Protez kullanmıyor olmak ve vücudunda platin/vida bulunmamak
 

Tüm eklemler için normal hareket açıklığına ve işlevselliğine sahip olmak
 

Duyma kusuru olmamak (normal ses seviyesindeki bir konuşmayı sessiz bir odada arkası dönük şekilde 2 metre mesafeden zorlanmadan ve hatasız duyabilmek)
 

Kulak zarı rahatsızlığı, östaki borusu problemleri, otoskleroz ve benzeri rahatsızlıklar yaşamamış olmak
 

Kan basıncı/tansiyonu 155/95 altında olmak, kronik kalp ve damar sistemi rahatsızlığı olmamak
 

Akciğer fonksiyonlarını bozan solunum sistemi hastalığı bulunmamak
 

Sindirim sisteminde tıkanıklığa sebep olan, uçuş emniyetini riske sokabilecek ciddi hastalık veya geçirilmiş ameliyatların sekelleri bulunmamak
 

İdrar ve üreme yollarında (genitoüriner sistem) hastalık veya geçirilmiş ameliyatların sekelleri bulunmamak
 

Uçuş emniyetini riske sokabilecek ciddi veya bulaşıcı enfeksiyon hastalığı bulunmamak
 

Büyük jinekolojik ameliyat geçirmemiş olmak
 

Panik bozukluk, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluk, bipolar bozukluk, intihar düşüncesi, uyuyamama (insomnia) veya diğer ağır kişilik bozukluklarından birini yaşamamış olmak
 

Hayatının herhangi bir döneminde alkol, uyuşturucu/uyarıcı madde veya ilaç bağımlılığı yaşamamış olmak
 

Karanlık, yükseklik, hız, kaza, kalabalık, boğulma/nefessiz kalma, dağınıklık, yalnızlık/izolasyon, kapalı/dar alan korkusu olmamak
 

Epilepsi, titreme (tremor), MS (multiple skleroz), inme (felç) gibi sinir sistemi rahatsızlıkları ve nedeni bilinmeyen bilinç bozukluğu yaşamamış olmak
 

İnsülin veya diğer hipoglisemik ilaçlar ile tedavi gerektiren diyabet (şeker) rahatsızlığı olmamak.

 Görevin gereklilikleri dikkate alınarak, adayların aşağıdaki kişilik özelliklerine sahip olmaları tercih sebebidir:

Karmaşık sistemlerin çalışma prensiplerini anlamaya ilgili ve bunun için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak
 

Özellikle rahatsız ve kısıtlı ortamlarda ve ilk kez karşılaşılan dış uyaranların varlığında problem çözme yeteneğine sahip olmak
 

Takım çalışmasına yatkın olmak ve iletişim becerileri üst düzeyde olmak
 

Baskı altında ve zorluklar karşısında soğukkanlı kalabilmek, çözüm odaklı olmak ve mantıklı kararlar alarak ilerleyebilmek.

Diğer Kriterler:

Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak
 

Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

 

BAŞVURU SÜRECİ

İlana başvuruda bulunmak için www.uzaya.gov.tr adresinden Başvuru Sistemi'ne kayıt olmak gerekmektedir. Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuruların en geç 23 Haziran 2022 tarihi saat 20:23'e kadar yapılması gerekmektedir.

Adaylar başvuruları esnasında Başvuru Sistemi'ne girmiş oldukları beyan ve belgelere göre değerlendirilecektir. Girilen bilgi ve belgelerin herhangi birinde eksik veya yanıltıcı bilgi olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

İlk aşamayı geçen başvuru sahiplerinin, sonraki değerlendirme aşamalarına geçebilmeleri için ek bilgi, belge, doğrulama, test, tetkik ve muayeneler talep edilecektir.

Mülakata çağrılacak adaylar, detaylı değerlendirme süreci sonrasında belirlenecektir. Mülakat öncesinde veya sonrasında uygulanacak kapsamlı değerlendirme süreçlerinde elenen adaylar herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

Seçilen 2 (iki) aday TUA veya TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilecek ve 10 (on) yıl TUA'da mecburi hizmet yükümlülüğü olacaktır.

 
Editör: Yaşar Anter

Bu haber 306 defa okunmuştur.


FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTÜEL Haberleri

HABER ARA

Web sitemize nasıl ulaştınız?


Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
nöbetçi eczaneler
YUKARI YUKARI