Bugun...


Mehmet Çilsal

facebook-paylas
BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ-53
Tarih: 16-11-2022 22:29:00 Güncelleme: 16-11-2022 22:29:00


 

Taht kavgasını kaybeden Cem Sultan’ın Rodos Şövalyelerine sığınmak için Bodrum Kalesi’ne kaçtığı, İngiliz Kulesi’nde ağırlandığı bilgisi doğru mudur ? (2)

 

 

Fatih Sultan Mehmet’in küçük oğlu Çelebi Cem, ağabeyi Sultan  Bayezid’e(II) karşı verdiği taht savaşını kaybedince ailesini emanet ettiği Memlük Sultanı onu koruyamayacağını açıkça ifade etmiş, Akkoyunlu Uzun Hasan’a sığınmayı kendisi istememiş ve en nihayetinde Son Karamanoğlu Beyi Kasım’ın aklına uyarak St John Şövalyelerine sığınmaya karar verip bu amaçla Rodos’a elçiler yollamıştı.

 

 

Oğluna bebekliğinden beri “Cicim” diye hitap eden annesi Çiçek Hatun’un mektubunda yeralan “ hayal kırıklığına uğradığı için her şeyi bırakıp Kahire'ye geri dönüp bizimle yeniden bir araya gelmeye karar verdi, ancak Mısır'a giden tüm yollar Bayezid'in kontrolündeydi. Hayatını kurtarmak için Bodrum’daki(Petroumi) şövalyelere başvurması kaçınılmazdı.” şeklindeki ifadelere göre Rodos’a sığınmak için yapılan bu temas, ilk olarak Bodrum Kalesi’yle ve mektupla kurulmuştu(*1).

 

 

Malta arşivlerine göre Grand Master Pierre d’Aubusson bu mektuba 12 Temmuz 1482’de cevap vererek Cem Sultan'a hitaben bazı tavsiyelerde bulunup şayet padişah olursa Rodos’tan alınan adaları geri verilmesi gibi bazı şartları kabul ettiği taktirde sığınma talebini kabul edeceğini taahhüt etmiş, ayrıca kendilerine sığınması durumunda istediği vakit adadan gidebilme özgürlüğü bulunduğunun güvencesini belirtmiş, Donanma Kaptanı General Dominic Alvaro de Stuniga komutasında asker ve top yüklü kadırgalar gönderileceği bilgisini iletmişti.(*2)

  

 

 D'Aubusson’un yardımcısı Guillaume Caoursin’nin günlüklerine göre Cem’in kimseye yakalanmadan küçük bir kadırgayla Rodos'a geçmeyi başaran Doğan ve Süleyman adındaki elçileri,Üstad-ı Azam Pierre d'Aubusson’a Anadolu’da yaşanan herşeyi anlatıp Prens Cem’i korumanın dünyanın en şanlı Şövalyeleri'ne yakışan bir davranış olacağı, onun artık ne paraya ne orduya ihtiyaç duyduğu, ne de hükmetmeye imrendiği, sadece ve sadece kötü kaderine boyun eğdiği, güvenlik ve sükunet içinde yaşayabileceği bir ilticadan başka hiç bir şey aramadığı, çocukluğundan beri St John Rahip-Şövalyelerine sevgi ve sempati beslediği, sonuç olarak dünyada hiçbir şeyin ağabeyinin iktidarından daha korkunç, daha ürkütücü olamayacağını söylemişti.

 

 

D'Aubusson, dinlediklerini sadece yerde değil gökte dahi arayıp bulamayacakları bir fırsat ve Hıristiyan âlemi için ele geçmez müthiş bir kazanç olarak değerlendirmiş, Konsey ise hemen toplanarak Zizim'i(Cem) misafir olarak ağırlama kararı almış, en büyük gemileri Carack’la beraber bir Kadırga, bir Karavel ve diğer gemilerden oluşan filonun derhal yelken açması ve gidip Zizim’i getirmesi emredilmiş, Donanma Kaptanı Dominic Alvaro de Stuniga’ya Prens'e nasıl davranması gerektiği anlatıldıktan sonra da filo limandan ayrılmıştı(*2age).(Cem’in defterdarı Haydar Çelebi’nin kaleme aldığı “Vâkıât-ı Sultan Cem” eserinde ise Frenk Süleyman Bey’in kendilerine lazım olan gemiyi bir mukavele karşılığında aldığı, Rodosluların tavırlarını beğenmediği ve onların güvenilemez olduğunu anladığı, Şehzâdenin Rodos'a gitmemesinin daha iyi olacağını yüzüne anlattığı, fakat Cem’in diğer nökerlerinin söylenenleri dikkate almadığı, Rodos’a gitme konusunda Cem’i destekledikleri yazılıdır. (*3)

 

 

Anadolu tarafında ise Bayezid-Cem savaşları kaçma kovalamacaya dönüşmüş, yaşanan hadiseler her tarafa yayılmış, ahali adeta nefesini tutmuş Cem’in akıbetini merak etmişti. Cem’in Likya Sahili'ne doğru kaçtığını ele geçirilen mektuptan öğrenen Bayezid, onu ölü ya da diri getirmeleri için peşinden atlılar yollamış, takip edildiğinin farkıda olan Cem ise   Karamanlılar tarafından kıyıda gizli bir yerde hazır bekletilen gemi istikametinde adeta düşe kalka, bir ayağı topallar halde ilerlemişti.

 

 

Bu arada elçileri Doğan ile Süleyman’dan haber almadığı için ne yapacağını bilemiyordu. Atlı Sipahilerin kaçak kafileyi yakalaması an meselesiyken bir an için ellerinden kaçırmış ama sonra onlar alargadaki Barça'ya henüz girdiğinde ortaya çıkmışlardı. Sefine(gemi) demir alıp kürekler çekilmeye başladığı anda birbirine karşılıklı oklar fırlatılmış, sipahiler bu oklardan birine mektup iliştirildiğini görünce alıp hemen okumuş, Cem tarafından Padişah’a yazıldığını anlamıştı. Barça ulaşılamayacak mesafeye varınca da vazgeçip avlarını kaçırdıklarına öfkelene öfkelene geri dönmüşlerdi. (2*age). Mektubun içeriği ise şöyleydi: 

 

“ Şehzade Cem’den zalim kardeş Şehzade Bayezid’e,

 

Şayet Hıristiyanlara, özellikle de şanlı ecdadımızın can düşmanları olan Rodos Şövalyelerine sığınmak için hain bir suç işlersem, bunun hem rabbim hem de kulları nezdinde tek sebebi sensin. Şer’i ve Örfi tüm kanunlara aykırı olarak beni İmparatorluktan mahrum etmekle   yetinmiyor, canımı kurtarmak için rezil rüsva sığınaklar aramaya zorluyorsun beni. Resulallah Muhammed, senin Müslüman adının ve Osmanlı ırkının şerefini bu kadar rezil edeceğini önceden bilseydi, bizzat kendisi senin celladın olurdu. Ama sevgili resulallaha duamdır ki  dilerim rabbim inşallah bir gün zalimliğinin intikamını senden alır, hak ettiğin azabı çabuklaştırır.”(*4)

 

 

Kaçak Cem kafilesini taşıyan Karamanoğulları Barça’sı, tehlike atlatıldıktan sonra Anamur'da bir başka gizli limana demir atmış ve yolcular kıyıya çıkartılıp yakındaki bir yerleşim yerine götürülerek Rodos’tan gelecek elçiler ile Şövalye gemileri beklenmeye başlanılmıştı.. Guillaume Caoursin günlüklerine göre Rodos filosu Likya'nın görüş alanına girdiğinde filo Komutanı Alvaro de Stuniga(Don Alvarez), Cem’in elçileri Doğan ve Süleyman’ı yanlarına bir de Şövalye katarak gelişlerinin bildirilmesi için karaya çıkarmıştı.

 

 

Bu üçü, kıyıdan uzak olmayan ve köpek havlamalarının eksik olmadığı Karamanoğullarına ait bir binanın avlusunda Cem’i bulmuştu. Rahat bir nefes alan Cem, hem kendi elçileri hem Şövalye’nin anlattıklarını uzun uzun dinledikten sonra kıyıya gidilmiş, Şövalye brigantinine dönmüş, ancak çok geçmeden diğer gemilerle birlikte gelen Komutan Don Alvares, Cem’i kendi kadırgasından selamlamıştı.  Günlerden Temmuz’un yirmisiydi. Cem, Frenk Süleyman’ın GM Pierre d'Aubusson’la ilgili güvenilmez biri olduğuna dair izlenimlerini aktardığı uyarıya  onları Karaman Sancakbeyliği sırasındaki temaslarından tanıdığını  için itibar etmemişti.

 

 

Karaya çıkan Don Alvares, GM Pierre d'Aubusson’un güven mektubu'nu sunar sunmaz trompet ve top gürültüleriyle onu kendi gemisine buyur etmiş, kendisine bir imparator ve kral oğlu gibi muamele etmesi, nazik tavır, davranış içinde hürmet göstermesi ise Zizim’i(Cem) çok etkilemişti. Don Alvares ona “Seni, Hıristiyanların saygısına layık olan bir Prens olarak kabul ediyoruz, düşman olarak değil.”gibi  iltifatlar etmesi aralarında itimat oluşturmuştu. Seyir boyunca sohbetlerin yanısıra yenilip içilirken masaya Avrupa geleneklerine göre etli tabaklar getirilip konması ve güven denemesi yapılmasına Cem şaşırıp kalmışsa da bunun zehre karşı bir güvence olduğu söylenince, “(...)sizin gibi cömert şövalyeler tarafından zehirlenmekten korkmuyorum. Hayatımı ve servetimi ellerinize bıraktım ve kendimi güvende hissediyorum. Ayrıca, bana öncelikle bir arkadaş, sonra da bir Prens gibi davranmanızı tercih ediyorum”  şeklindeki sözlerini bitirdikten sonra bütün etleri bir tabağa koyup yiyerek onlara ne kadar güvendiğini ispat etmiş, böylece yolculuk daha neşeli ve keyifli olmaya başlamış, 9 gün süren yolculuktan sonra Rodos’a varılmıştı.(*2age)

 

 

Şehzade Cem Rodos’ta (30 Temmuz 1482)

 

Şehzade Cem ve beraberindekileri taşıyan gemi Rodos’a geldiğinde iskelede denize doğru tahtadan özenle hazırlanıp süslenen bir köprü kurulmuş GM Pierre d'Aubusson, üst rütbeli herkesi Prens Cem'i karşılaması için bu köprüye göndermiş komutanlar, İmparator Oğlu'na yakışacak bir saygıyla onu karşıladığında top atışları başlamış Zizim(Cem), kıyı boyunca toplanmış meraklı kalabalıkların alkışları arasında, altın kumaşlarla kaplı köprünün üzerinden geçmişti. İpekle, pırlantayla süslü bir İspanyol atına bindirtilen Zizim, Don Alvares’in komuta ettiği merasim birliği ve koruma tedbirleri altında alkışlar, çığlıklar ve  trompet sesleriyle birlikte Büyük Plaza'ya doğru ilerlemişti. Çok pahalı atlara binmiş genç şövalyeler birliği de bu konvoya katılmış, zengin ve kibirli subayların her biri boynuna çift dolamalı zincir kolye takmıştı. Yüzlerindeki kibir ve tevazu ise adeta birbirine karışmış haldeydi. Sokaklar ot ve çiçeklerle doluydu. Halk balkonlara çıkmış, pencereler dışarı taşmıştı.

 

 

En sonunda tamamı altın ve gümüşle işlenmiş bir Neopolitan atın ve değerli taşlarla süslü koşum takımının üstünde Grand Master(Büyük Üstad) görünmüş,(...) Aziz Sebastian Kilisesi'nin önünde durarak Sultan'ın yaklaşmasını beklemişti. Don Alvares, misafire Büyük Üstad'ın kim olduğunu gösterdikten sonra Zizim ona doğru yaklaşıp Türk adetlerine göre parmağını 3 kez ağzına götürmüş,  D'Aubusson ise alçakgönüllü bir şekilde itaat göstererek ona doğru ilerleyip ikinci kez selam vermiş ve karşılıklı iyi lütufla, sağduyulu ifadelerle   birbirlerine el uzatıp dostane ve nezaketli biçimde konuşa konuşa ilerlemişlerdi.(...)Atından inen Zizim, Büyük Üstad'ı şefkat ve sevgiyle kucaklayıp ona birkaç kez koruyucusu ve babasıymış gibi hitap etmişti.(...)  (*2age)

 

 

  

Görüldüğü üzere Cem Sultan, Rodos’a Şövalye filosuyla getirilmişti, yani kara ya da deniz yoluyla gelip Bodrum Kalesi’ne sığınmamış, İngiliz Kulesi’nde misafir edilmemişti!.. Bu Rodos günlerin birinde Cem’in dayısı Ali Bey, Rodos’tan satın aldığı aşçı, zaaatkar   hizmetkardan oluşan 20 Müslüman köle ve 30 kişilik maiyetiyle birlikte Karamanoğlu Kasım Bey ve adamlarını da Rodos’a getirmek için 300 şövalyeli(fılar) bir barça gemiyle Taşeli’ne geri dönmüş, bir müddet sonra Taşeli’nden ilave bir gemi dolusu daha insan getirilmiş ve bu toplulukla beraber Ungurus’a(Macaristan) gitme hayalleri sönen  Cem de Fransaya gönderileceği günü beklemeye başlamıştı...(*2age)

 

Cem’in Rodos’taki durumuyla ilgili annesi Çiçek Hatun’un mektubundaki satırlar şöyleydi: “(...)Sonra Cem'in 35 en yakın akraba, dost, subay ve 20 kölemiz olduğu haberi geldi. 15 Ekim 1482'de(?) Hospitaller kadırgasından Rodos'ta karaya çıktı. Cem'den bana Bayezid'in devrilmesi karşılığında Osmanlı İmparatorluğu ile Hıristiyan âlemi arasında sürekli barış teklif edildiğini yazan bir mektup aldıktan kısa bir süre sonra. Şövalyelerin kendisine rütbesine göre davrandığını ve Büyük Üstatları Fra d'Aubusson'un kendisi için bir ev inşa etmeye başladığını ve bir Fransız şövalyesi Jean d'Aussays'in inşaat işlerini denetlediğini vurguladı. Ama Cem kafirler arasında olduğu sürece endişelenmeden duramıyorum ve onu Mısır'a gelmesi için ikna etmeye çalışıyorum. Hayatı tehlikede, bunu hissediyorum, aslında biliyorum.”(*1age)

 

 

Şehzade Cem’in Fransa yolculuğu (1 Eylül 1482)

 

Taht mücadelesini kaybedip Rodos Şövalyeleri’ne sığınan Çelebi Cem’i(Zizim) maiyetiyle birlikte  Fransa’ya götürecek olan gemi, 1 Eylül 1482’de Avrupa istikametinde kuzeybatıya yelken açmıştı. Mürrettebatıyla birlikte 300 kişi(asker, denizci vb) taşıyan geminin başında 3 seçkin rahip-şövalye vardı. Bunlardan biri Lombardiya Başrahibi Merle Piozasco, diğeri Auvergne dilinden GM D’Aubusson’nun yeğeni Guy de Blanchefort(ilerde GM olacak), üçüncüsü ise 1473 senesinde Bodrum Kalesi(Château Saint-Pierre) Komutanlığı yapmış olan Charles Alleman de Rochechinard’dı.(*5)

 

Öte yandan Cem’in maiyeti arasında  “Cem Şairleri” olarak bilinen 6 musahibi vardı ve bunlardan biri aynı zamanda defterdarı olan Haydar Çelebi’ydi.  Haydar Bey'in bu yolculuğun başlangıcına dair günlüğündeki notları şöyleydi:“Mübârek recebin on yedinci güni yekşenbe gün yelken açub Rodosdan Fıransaya gönderdi havâ müvâfık olmadugı ecilden tokuz günde İstenköy Adasına gelindi taşra adaya çıkarmakda çok terddüd çekdiler âhır’il-emir kendülerin taht-ı hükûmetlerinde olmagın bir gün çıkarub konaklayub ahşam yine getürdiler ammâ bundan sonra her ne yere vardılarsa çıkarmadılar.” (*3age).

 

 

 Görüldüğü gibi Cem Sultan, Bodrum Kalesi’ne sığınmadığı gibi İngiliz Kulesi’nde de misafir edilmemişti. Haydar Bey'in günlüklerine göre Cem ve beraberindekileri Avrupa’ya götürecek olan Gemi, Rodos’tan yelken açtıktan kısa bir süre sonra hava aniden bozulunca Kos(Lango-İstanköy) ile Bodrum Kalesi’nin de üzerinde bulunduğu Sıravolos Yarımadası arasındaki boğaza sığınmıştı. Kuvvetli fırtanaların dinmesi ve denizin sakinleşmesi bir hafta sürdüğü için yaklaşık 300 kişiyi taşıyan Gemi,  mecburen Kos(Lango-İstanköy) Limanı’na sığınmıştı. Şövalyeler Şehzade Cem’i sadece bir kere karaya çıkardıktan sonra bir daha karaya ayak basmasına izin vermemişti. (*3age)   

 

devam edecek...

mehmet cilsal-tarih araştırmacısı

 

KAYNAKLAR

 

1*- *-“The United States of Europe, Dress Rehershal: Rhodes 1309 – 1522” by Dorothea Papathanasiou, Created by Aldo Di Russo, Producer Unicity Art Director Beatrice Dell’Acqua

2*-*-The life of the renowned Peter D'Aubusson, Grand Master of Rhodes containing those two remarkable sieges of Rhodes by Mahomet the Great and Solyman the Magnificent, being lately added to compleat the story adorn'd with the choicest occurences in the Turkish Empire at that time.” by Bouhours, Dominique, 1628-1702.

- “Vice Chancelier de I’Ordre de Saint-Jean de Jerusalem” by Guillaume Caoursin

3*-HAYDAR BEY’İN VÂKIÂT-I SULTAN CEM ADLI ESERİ VE CEM’İN HAYATI- Yüksek Lisans Tezi, by Mehmet Batuhan ÇEKEN

4*-“Sultan Bayezid ve Cem Sultan”-Osmanlı Tarihi II. Cilt, 12. Bölüm, ss. 161-179, Ord. Prof. İ. Hakkı UZUNÇARŞILI

 5*-“Un destin méconnu: Charles Alleman de Rochechinard, chevalier de l'ordre de St Jean

  de Jérusalem (vers I435-I5I2)” by Josselin Derbier

 

 Bu yazı 3135 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

HABER ARA

Web sitemize nasıl ulaştınız?


Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 33 25 4 4 73 26 79 +47
2 Fenerbahçe 33 23 5 5 82 39 74 +43
3 Beşiktaş 34 22 4 8 70 31 74 +39
4 Adana Demirspor 33 18 6 9 70 41 63 +29
5 Başakşehir FK 33 15 10 8 45 34 53 +11
6 Trabzonspor 33 15 12 6 54 48 51 +6
7 Konyaspor 33 12 8 13 45 36 49 +9
8 Kayserispor 33 15 14 4 54 57 49 -3
9 Fatih Karagümrük 33 11 11 11 69 62 44 +7
10 Alanyaspor 34 11 15 8 52 62 41 -10
11 Kasımpaşa 33 11 15 7 40 52 40 -12
12 MKE Ankaragücü 33 11 16 6 40 47 39 -7
13 Antalyaspor 33 10 15 8 43 51 38 -8
14 Sivasspor 34 10 17 7 44 53 37 -9
15 İstanbulspor 33 10 18 5 40 61 35 -21
16 Giresunspor 33 8 15 10 37 56 34 -19
17 Ümraniyespor 33 6 18 9 44 59 27 -15
18 Gaziantep FK 33 6 20 7 31 63 25 -32
19 Hatayspor 33 6 22 5 19 74 23 -55
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 36 23 4 9 70 26 78 +44
2 Çaykur Rizespor 36 18 4 14 64 35 68 +29
3 Pendikspor 36 19 7 10 65 36 67 +29
4 Bodrumspor 36 18 10 8 55 34 62 +21
5 Sakaryaspor 36 20 14 2 59 47 62 +12
6 Eyüpspor 36 18 10 8 40 30 62 +10
7 Göztepe 36 17 9 10 45 28 60 +17
8 Manisa FK 36 15 10 11 53 47 56 +6
9 Keçiörengücü 36 16 12 8 59 47 56 +12
10 Bandırmaspor 36 15 11 10 55 58 55 -3
11 Boluspor 36 14 12 10 44 46 52 -2
12 Altay 36 11 14 11 45 45 41 0
13 Erzurumspor FK 36 11 16 9 43 48 39 -5
14 Tuzlaspor 36 11 20 5 42 52 38 -10
15 Gençlerbirliği 36 10 18 8 46 55 38 -9
16 Altınordu 36 9 19 8 41 57 35 -16
17 Adanaspor 36 6 23 7 32 76 25 -44
18 Denizlispor 36 7 24 5 35 67 23 -32
19 Yeni Malatyaspor 36 4 25 7 22 81 16 -59
Takım O G M B A Y P AV
1 Kocaelispor 38 25 4 9 73 28 84 +45
2 Bucaspor 1928 38 24 5 9 63 22 81 +41
3 İskenderunspor A.Ş. 38 23 7 8 65 31 77 +34
4 1461 Trabzon FK 38 22 8 8 62 27 74 +35
5 Van Spor FK 38 21 6 11 58 27 74 +31
6 Ankara Demirspor 38 20 7 11 65 32 71 +33
7 Karacabey Belediye Spor 38 19 8 11 55 31 68 +24
8 Fethiyespor 38 16 15 7 59 51 55 +8
9 Zonguldak Kömürspor 38 15 15 8 45 50 53 -5
10 Serik Belediyespor 38 14 13 11 54 43 50 +11
11 Kırşehir FSK 38 12 14 12 49 54 48 -5
12 Kırklarelispor 38 10 12 16 38 35 46 +3
13 Etimesgut Belediyespor 38 11 15 12 43 51 45 -8
14 Kastamonuspor 38 11 17 10 41 47 43 -6
15 Sarıyer 38 10 16 12 46 57 42 -11
16 Uşak Spor 38 8 21 9 37 64 33 -27
17 Balıkesirspor 38 6 22 10 32 76 25 -44
18 Pazarspor 38 4 23 11 29 79 23 -50
19 Adıyaman FK 37 5 24 8 22 70 23 -48
20 Diyarbekir Spor 37 2 26 9 18 79 15 -61
Takım O G M B A Y P AV
1 Yeni Mersin İY 34 19 4 11 49 21 68 +28
2 Belediye Derincespor 34 18 4 12 51 24 66 +27
3 Belediye Kütahyaspor 34 18 5 11 52 34 65 +18
4 52 Orduspor FK 34 19 8 7 54 34 64 +20
5 Nevşehir Belediyespor 34 16 8 10 52 40 58 +12
6 Karaköprü Belediyespor 34 16 10 8 44 32 56 +12
7 Karşıyaka 34 15 10 9 44 28 54 +16
8 Çatalcaspor 34 11 12 11 40 39 44 +1
9 Amasyaspor Futbol Kulübü 34 11 12 11 33 36 44 -3
10 Elazığspor 34 12 16 6 44 53 42 -9
11 1922 Konyaspor 34 11 15 8 42 47 41 -5
12 Hacettepe 1945 34 9 16 9 41 50 36 -9
13 Ağrı 1970 Spor 34 8 14 12 23 39 36 -16
14 Edirnespor 34 10 19 5 35 45 35 -10
15 1954 Kelkit Bld.Spor 34 7 13 14 25 35 35 -10
16 Yomraspor 34 7 14 13 36 42 34 -6
17 Eskişehirspor 34 6 20 8 39 69 26 -30
18 Şile Yıldızspor 34 5 18 11 29 65 26 -36
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 30/05/2023 Alanyaspor vs Kasımpaşa
 30/05/2023 Fatih Karagümrük vs Kayserispor
 30/05/2023 Fenerbahçe vs Antalyaspor
 30/05/2023 Giresunspor vs Trabzonspor
 30/05/2023 İstanbulspor vs Adana Demirspor
 30/05/2023 MKE Ankaragücü vs Galatasaray
 30/05/2023 Sivasspor vs Konyaspor
 03/06/2023 Konyaspor vs Fatih Karagümrük
 03/06/2023 Adana Demirspor vs Başakşehir FK
 04/06/2023 Galatasaray - Fenerbahçe Galatasaray ligde evindeki son 16 maçında hiç kaybetmedi  Galatasaray yenilmez
 04/06/2023 Galatasaray - Fenerbahçe Fenerbahçe ligde deplasmandaki son 11 maçında hiç kaybetmedi  Fenerbahçe yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 21/05/2023 Manisa FK 1 - 5 Pendikspor
 21/05/2023 Çaykur Rizespor 0 - 0 Altınordu
 21/05/2023 Bodrumspor 1 - 1 Göztepe
 Hük. Adanaspor 0 - 3 Samsunspor
 Hük. Yeni Malatyaspor 0 - 3 Denizlispor
 21/05/2023 Bandırmaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
 21/05/2023 Eyüpspor 2 - 1 Keçiörengücü
 21/05/2023 Erzurumspor FK 2 - 0 Boluspor
 20/05/2023 Altay 3 - 1 Tuzlaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 20/05/2023 Zonguldak Kömürspor 3 - 1 Pazarspor
 20/05/2023 Kastamonuspor 3 - 2 Kırşehir Futbol Spor Kulübü
 Hük. Adıyaman FK 0 - 3 Fethiyespor
 Hük. Diyarbekir Spor 0 - 3 Bucaspor 1928
 20/05/2023 Van Spor FK 8 - 0 Balıkesirspor
 20/05/2023 İskenderunspor A.Ş. 5 - 1 Uşak Spor
 20/05/2023 Etimesgut Belediyespor 2 - 0 Serik Belediyespor
 20/05/2023 1461 Trabzon FK 2 - 0 Kırklarelispor
 20/05/2023 Karacabey Belediye Spor 2 - 0 Sarıyer
 20/05/2023 Ankara Demirspor 1 - 0 Kocaelispor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 20/05/2023 1922 Konyaspor 4 - 1 Hacettepe 1945
 20/05/2023 Belediye Kütahyaspor 4 - 1 1954 Kelkit Bld.Spor
 20/05/2023 Edirnespor 6 - 2 Şile Yıldızspor
 20/05/2023 Belediye Derincespor 3 - 0 Karaköprü Belediyespor
 20/05/2023 52 Orduspor FK 2 - 1 Amasyaspor Futbol Kulübü
 20/05/2023 Elazığspor 0 - 4 Karşıyaka
 20/05/2023 Nevşehir Belediyespor 3 - 2 Eskişehirspor
 20/05/2023 Yeni Mersin İdman Yurdu 5 - 1 Yomraspor
 20/05/2023 Çatalcaspor 2 - 0 Ağrı 1970 Spor
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
resmi ilanlar
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
YUKARI