Bugun...


Mehmet Çilsal

facebook-paylas
BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BODRUM KALESİ-48 “Kuzey Hendeği hsngi tarihte ve niçin iç denizle birleştirilmek istenmişti?”
Tarih: 10-06-2022 21:27:00 Güncelleme: 10-06-2022 21:27:00


 

Bodrum Kalesi’nin 1474-1476 dönemindeki Komutanı, şimdilik hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığımız Katalan Şövalye Baltasar Sunyer’di(*1). Rodos Şövalyeleri  Sekreteri Guillaume Caoursin’in notlarına göre 1476’da Grand Master olan Pierre D'Aubusson, Baltasar Sunyer’dan sonra  Kale’ye “Chevalier Raymond” adında bir peder-şövalye atamıştı(*2).

 

 

Tam adı Raymond Galceran d'Oluja(1478-1480) olan bu Komutan, kökeni 12’nci yüzyıla dayanan Katalan soylu sınıfından Pere Ramon d'Oluja ailesine mensup bir pederdi. 1471-73 arasında Datça burnu karşısındaki Nisyros Adası’nın komutanıydı.

 

 

Askeri tahkimatlarda olağanüstü bilgi-becerisi olan GM D'Aubusson, 1476'da Saint-Pierre Kalesi(Bodrum) ve çevresinde incelemelerde bulunmuş, kayalık yarımadacığı anakaraya doğal biçimde bağlayan alçak kıstağın bazı inşai müdahaleler neticesinde muhtemel Türk saldırılarına karşı başlı başına yeterli ve iyi bir savunma oluşturacağını düşünmüş, Rodos’a döndükten bir müddet sonra Garnizon Kumandanı Şövalye Raymond'a(Pete Ramon) Kale’nin kuzey hendeği hakkında bir emir yollamıştı. Bu emir varolan doğal çöküntülü(vadi) alanın geniş bir hendeğe dönüştürülerek Halikarnas'ın antik limanına doğru esen güneydoğu fırtınaları ve anakaradan gelecek tehlikelere karşı etkili bir koruma sağlanması, ardından bu hendeğin iyice kazılıp derinleştirilmesi ve denizle bağlantılı hale getirilip suyla doldurulması, en nihayetinde de brigantin, fuste gibi şövalye gemileri için güvenlikli bir sığınak olarak kullanılması için tüm kale personelinin gereken işlere başlaması  şeklindeydi. Saint-Pierre Kalesi’nde(Bodrum) yapılacak işlerin çokluğu nedeniyle Galceran d'Oluja’nın atanmasının ardından çok geçmeden Komutan Yardımcısı ünvanıyla “Grimaldi” adında bir şövalye atanmıştı. (*2age).  

 

 

Komutan Galceran d'Oluja’nın hendek emrini yerine getirip getiremediğine dair şimdilik bilgi sahibi değiliz. Ancak netliği yeterli olmasa da bazı 19’ncu yüzyıl gravürleri iç koy ile hendek arasında tonoz ve kemerleri olan bir köprünün varlığını göstermektedir. Bu durum 19.yy’ın ortalarına kadar kaleye köprü üstünden ulaşım sağlandığı anlamına gelse de gerçeğin ne olduğunun bilinmesi  hem hendekte hem arşivlerde uzman çalışmasını gerektirmektedir.

 

 

1478’deki ittifaklar ve barış müzakereleri

 

1478’e girildiğinde Rodos Şövalyeleri’nin Osmanlı aleyhine kurulan ittifaklarda yeralması, Türk-Müslüman gemilerine yönelik korsanlık faaliyetlerine devam etmesi, buna rağmen zararların ödenmemesi, Bodrum Kalesi’ne sığınan Hıristiyan köleler ile  Rodos ve  Adalardaki zindanlarda yatan ve gemilerde küreğe konan esir Türklerin iadesi, yıllık mutad haraçların gönderilmemesi gibi sorunlar Osmanlı yöneticilerini rahatsız ediyordu. Bu nedenlerle Şövalyelerin bölgeden defedilmesi  şart olmuştu.  1478’in Ocak ayında Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın vefat etmesi, Papalık-Venedik-Napoli-Aragon-Rodos Şövalyeleri-Macaristan-Karaman ittifakı için önemli bir kayıp olsa da Osmanlı için olumlu bir gelişmeydi. Fatih Sultan Mehmet’in  Balkanlar ve Adriyatik istilası ise henüz tamamlanmamıştı. Tüm bu hedeflere ulaşılması için de zaman ihtiyaç vardı.

 

 

Öte yandan Rodos Şövalyeleri Başrahibi(GM) D'Aubusson, Konstantinopolis'ten gelen haberler üzerine  29 Ekim 1478'de yapılan Convent(Karargah-Dil Meclisi) toplantısında yaklaşmakta olan korkunç tehlikeden bahsetmiş mali ve askeri konularda olağanüstü yetkiler almıştı. Bu yetkilere dayanarak alınan önlemler arasında oldukça ilginç olanlar da vardı ve bunlardan biri  fuhuşun  kısıtlanması maksadıyla fahişelerin erdemli-namuslu kadınların evlerine bitişik evlerde yaşamasının yasaklanmasıydı. Bu yasaktan dolayıdır ki fuhuş evlerinin mülk sahipleri bu kadınları tahliye etmek zorunda kalmıştı.(*3)

 

 

Sultan Mehmet’in Rodos'u kuşatmaya kesinlikle kararlı olduğu, muharebelere bizzat  kendisinin komuta edeceği ama seferin bir sonraki yıla ertelendiğine dair casuslar tarafından sıksık haberler geliyordu.  Diğer tarafta Rodos’tan da İstanbul’a istihbarat gidiyordu. İstanbul’da ikamet eden Antonios Meligalos adlı bir Rodoslu, Sultan Mehmet’in casusu idi.   Rodos’ta yaşayan Eğribozlu Dimitrios Sofianos adlı başka biri ise Osmanlı’nın resmi Rodos konsolosuydu ve bu ikisi birbiriyle  irtibatlıydı.(*4)

 

 

Her iki taraf için de ergeç kaçınılmaz olacak savaşın öncesinde zaman kazanmanın en iyi yolu barış müzakereleri başlatmaktı. Nitekim ilk müzakereler alt seviyelerde tüccarlar ve yerel idareciler arasında başlamış gibiydi. Guillaume Caoursin günlükleri dönemin vakıalarına dair çok kıymetli bilgiler içermektedir. Bu notlardan birinde yazılanlara göre Likya (Kaş-Finike) Subaşısı, Rodos’a Cachim Brahim adlı bir Türk tüccar yollamış, bu adam elinde tarikat tebası şövalye köleler olduğunu ve istiyorlarsa onları satabileceğini söyleyince, Başrahip(GM) D'Aubusson’un huzuruna çıkarılmış, teklifinin kabulü üzerine her iki tarafı memnun eden bir alışveriş gerçekleşmiş, ancak görüşme bununla kalmayıp şaşırtıcı başka tekliflerle devam etmişti. Cachim Brahim, Şubaşı’nın kendisini sadece ticaret için değil Tarikat ile Türkler arasında aylık Ateşkes andlaşnası yapılabileceği teklifini iletmesi için de Rodos’a gönderdiğini söyleyince görüşme uzamış, geçici ateşkeslerin kalıcı ateşkeslere dönüşmesinin mümkün olduğu konuşulduktan sonra da laf istihbarat ve casusluk konusuna gelmişti. Yine Guillaume Caoursin’in notlarına göre Üstad-ı Azam(GM) D'Aubusson, Cachim Brahim’in yanındaki adamlarından birinin savaşla ilgili olarak Konstantinopolis'ten, özellikle de Ağakapısı’ndan(Bab-ıali) bazı plan ve belgeler temin edip getirme teklifini ağzı açık dinlemişti. Bu Türk, Osmanlı Ordusu’nun sürdürdüğü hazırlıklar hakkında her türlü belge-bilgi getirebileceği yönünde yeminler ederek Sancuvanların hizmetinde seve seve çalışabileceği sözleriyle tipik bir “hain” profili çizse de, yanısıra hiç güven vermeyen bir intiba bıraksa da  GM D'Aubusson, adamın başarısız olması durumunda herhangi bir zarar görmeyecekleri için casusluk teklifini reddetmesinin doğru olmayacağına karar vermiş ve geri dönebilmesi için ona heryere gidip gelebileceği bir pasaport hazırlatmış, içinden de ruhu onu nereye yönlendiriyorsa oraya götürsün şeklinde dua etmişti. (*2age).

 

 

Rodos Şövalyeleri-Osmanlı diplomatik teması:Cem Sultan-d'Aubusson-Bodrum Kalesi

 

Constantinople’deki arabulucular barış müzakerelerinin üst düzeyde başlatılması için   Rodos’a elçi gönderilmesinin en uygun yol olduğunu tavsiye etmiş, ancak red durumunda Padişah’ın gücenme ihtimaline karşı bu elçinin oğlu Cem adına gönderilmesinin doğru olacağını düşünmüştü. Böylece en azından müzakereler sırasında taraflar birbirine karşı katı olmayacaktı...1478’de Menteşe Sancağı, Konya merkezli Karaman Eyaleti’nin Valisi Şehzade/Çelebi Cem’e bağlanmıştı. Cem, barış görüşmelerinin ilk adımı olarak GM Pierre d'Aubusson'a resmi elçi gönderdiğinde, Şövalyeler bu elçilere Rodos Dünyası hakkında bilgi toplamaya gelen casuslar gözüyle bakmıştı(*5).

 

 

Gelişmelerin bizzat tanığı olan Sekreter Guillaume Caoursin’in notlarına göre de Türk heyetin ateşkes müzakerelerini bahane ederek Bodrum Kalesi’nin(Chateau Saint Pierre) kapısına varma sebebi, Garnizon'u şaşırtma ve yanıltma maksatlıydı. Heyetin asıl niyeti Kale’nin nasıl bir kale olduğunu, zayıf ve güçlü noktalarını, yerleşim şekillerini, askerlerin sayısını, topların konumunu vb.  öğrenmekti. Padişah’ın Rodos’un fethine bu Kale’den başlama ihtimali yabana atılır bir öngörü değildi. Nitekim GM Pierre d'Aubusson, Kale Komutanı’na bu bakış açısıyla bir emir yazıp yollanmış ve ondan Türk Elçi Heyeti geldiğinde resmi bir ateşkes müzakerisi yokmuş gibi davranmasını emretmişti(*2age) . 

 

 

Diğer taraftan aklındaki  tüm kuşkulara rağmen GM d'Aubusson, elçi kullanarak Şehzade Cem ile temasını sürdürmeye karar vermişti. Çünkü Cem  hakkında çok fazla şey öğrenmiş, zaman içerisinde bilgi kaynaklarına güvenip Cem’in(Zizim) Hırıstiyanlık ve Rodos Şövalyeleri'ne olan kişisel eğilim ve sempatisini samimi bulmaya başlamıştı. Onun Hıristiyanlığa meyli, cömertliği ve Padişah’ın daimi Rodos Konsolosu Dimitrios’un getirdiği mektupta ileri sürdüğü ateşkes şartlarının makullüğünden etkilenmişti. Bu yüzden Cem’e oldukça nazik bir mektup yazarak çabaları için onlara teşekkür etmiş, tabii bu arada  hiç barış olmayacakmış gibi savaş hazırlıklarını da sürdürmüştü.(*2age)

 

 

1479’un Ocak ayında Venedik ile Türkler arasında gizli bir barış andlaşması imzalanmıştı. Bu andlaşma, Mora ve Dalmaçya’da iki tarafın 16 sene süren savaşlarda   birbirlerinden aldıkları yerlerin ve esirlerin  karşılıklı iadesi Limni, Bozcaada ve Eğriboz/Ağrıboz’un    Osmanlı’da  kalması, Venedik’in haraç ve savaş tazmini ödemesi maddelerini içeriyordu. Rodos Şövalyeleri başı GM D'Aubusson, bu andlaşmayı duyunca hayra değil, şerre alamet olarak yorumlayıp  saldırıya uğrayacakları günün uzak olmadığın farkına varmıştı. Zaman, artık sadece Sultan Mehmet’in için değil hummalı biçimde savaşa hazırlanana Sancuvanlar için de çok kıymetliydi. D'Aubusson, gıda ve erzak sıkıntısı yaşamamak için  Memlük Sultanı Kayıtbey ile barış imzalayıp ticaret yasaklarını kaldırmış, Bodrum Kalesi Komutanı Galceran d'Oluja’ya Anadolu’dan tahıl, kereste, zift, vb tedariki için yetki vermişti. Nitekim bu ticaret serbestliği hem Arap devletlerinden  hem Anadolu’dan yüksek fiyatlarla çuvallar dolusu tahıl alınması ve stok yapılmasına yaramıştı. Tunus hükümdarı Ebu Amr Osman ile 31 yıllık ateşkeş andlaşması imzalanmış, ayrıca gümrük vergisi kaldırılarak otuz bin ölçek buğday alınmıştı.  (*6)

 

 

1479’un yazında GM Pierre d'Aubusson, en sonunda Sultan Mehmed'in ikinci oğlu Çelebi Sultan Cem’in arabuluculuğu şartıyla Türklerle bir ateşkes yapılmasını kabul etmişti.

 

Öte yandan Bodrum Kalesi Komutanı Galceran d'Oluja’nın, göreve geldiğinde başlattığı batı hendeği-perde duvarının Geltru Bastionu’na yakın kısmında tahkim, tahkimat, yükseltme işleri bitmiş antik şehrin sur duvarlarının muntazam kesilmiş dikdörtgen taşları Kale’ye taşınmış ve tüm bu işler 1479’da tamamlanmıştı. Kalın harç derzleriyle örülen duvar, biçim ve teknik bakımından eski komutanlardan Boxols ve Spilles zamanındaki ustaların ördüğü duvarlara benzemekle kalmayıp aynı zamanda devamı gibi olmuştu.  Bitirilen bu duvarın en üst kısmına Papalık, GM Pierre d'Aubusson ve Galceran d'Oluja’nın aile armasının yontulu olduğu kitabeli keson blok yerleştirilmişti.( *7)  

 

Saint-Pierre(Bodrum) Garnizonu da Rodos gibi, olası bir Osmanlı saldırısına hazırdı...

 

Devam edecek...

mehmet cilsal-tarih araştırmacısı

 

KAYNAKLAR:

 

1*- “Les Hospitaliers catalans entre Rhodes, l’Italie et la Catalogne (1420-1480)”

 by Pierre Bonneaud, Le prieuré de Catalogne, le couvent de Rhodes et la couronne d’Aragon, pp. 347-389  Id., « Un débouché fréquent pour les cadets des différentes aristocraties catalanes »  et J. Sarnowsky, Macht und Herrschaft im Johanniterorden des 15. Jahrhunderts, pp. 651-694. https://books.openedition.org/cvz/1301?lang=en

 2*- “The history of the Turkish War with the Rhodians, Venetians, Egyptians, Persians, and other nations...” “The history of  D'aubusson, Grand Master of Rhodes” by Caoursin, Guillaume and Rhodgia Afendy. (Guillaume Caoursin 1501, Sinan Paşa1440-1486, Bouhours Dominique, 1628-1702)

3*-  Archaeology and Architecture of the Military Orders-by Michael Heslop-Tsirpanlis

4*-“Hospitaller piety and crusader propaganda: Guillaume Caoursin's description of the Ottoman siege of Rhodes, 1480” by Caoursin GuillaumeKagay Donald J.Vann Theresa M

5*-“Negotiation and Warfare: The Hospitallers of Rhodes around and after the Fall of Constantinople (1426–1480)” by Pierre Bonneaud

6*-  THE PAPACY AND THE LEVANT(1204-1571) by Kenneth M. Setton

7*-“Une campagne de travaux méconnue au château Saint-Pierre au XVe siècle” by Prof. Jean-Bernard de Vaivre

- Giuseppe Gerola, “Il Castello di S. Pietro in Anatolia ed i suoi stemmi dei Cavalieri di Rodi,” Rivista del Collegio Araldico  by G. Gerola,( LXXV: bkz. ek ve s. 333).  

-(AOM 75, f. 127v), Archive of The Orders of Malta

-“CASTELLI DEI CAVALIERI DI  RODI E BUDRUM” by Amadeo Maiuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bu yazı 4020 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

HABER ARA

Web sitemize nasıl ulaştınız?


Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 20 15 2 3 42 14 48 +28
2 Fenerbahçe 20 14 4 2 51 23 44 +28
3 Başakşehir FK 20 12 4 4 32 20 40 +12
4 Beşiktaş 19 11 3 5 37 21 38 +16
5 Adana Demirspor 20 10 3 7 39 21 37 +18
6 Trabzonspor 20 10 5 5 31 27 35 +4
7 Kayserispor 20 9 9 2 32 29 29 +3
8 Konyaspor 20 6 5 9 24 21 27 +3
9 Alanyaspor 21 6 8 7 32 39 25 -7
10 Fatih Karagümrük 19 5 7 7 40 39 22 +1
11 Gaziantep FK 20 5 8 7 27 28 22 -1
12 MKE Ankaragücü 20 6 10 4 24 31 22 -7
13 Sivasspor 21 5 10 6 25 31 21 -6
14 Antalyaspor 19 6 10 3 26 33 21 -7
15 Giresunspor 20 5 9 6 19 33 21 -14
16 Hatayspor 19 5 9 5 17 34 20 -17
17 Kasımpaşa 20 5 11 4 22 39 19 -17
18 İstanbulspor 20 4 13 3 20 44 15 -24
19 Ümraniyespor 20 3 12 5 24 37 14 -13
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 21 11 2 8 36 18 41 +18
2 Eyüpspor 21 12 4 5 28 17 41 +11
3 Bodrumspor 21 11 5 5 34 21 38 +13
4 Keçiörengücü 21 10 4 7 33 24 37 +9
5 Pendikspor 21 9 5 7 29 15 34 +14
6 Çaykur Rizespor 20 8 2 10 27 15 34 +12
7 Bandırmaspor 20 9 4 7 32 27 34 +5
8 Sakaryaspor 21 11 9 1 34 32 34 +2
9 Boluspor 21 9 5 7 25 23 34 +2
10 Göztepe 21 9 8 3 21 17 30 +4
11 Manisa FK 20 7 5 8 25 25 29 0
12 Adanaspor 21 5 9 7 31 34 22 -3
13 Altay 21 5 8 8 23 27 20 -4
14 Tuzlaspor 21 5 12 4 24 33 19 -9
15 Erzurumspor FK 21 5 10 6 22 32 18 -10
16 Altınordu 21 4 12 5 19 35 17 -16
17 Yeni Malatyaspor 21 4 10 7 21 34 16 -13
18 Gençlerbirliği 21 3 14 4 25 41 13 -16
19 Denizlispor 21 4 13 4 20 39 13 -19
Takım O G M B A Y P AV
1 Kocaelispor 22 14 2 6 43 21 48 +22
2 Bucaspor 1928 22 13 3 6 36 12 45 +24
3 1461 Trabzon FK 22 12 3 7 27 13 43 +14
4 İskenderunspor A.Ş. 22 11 4 7 31 19 40 +12
5 Van Spor FK 22 11 4 7 30 18 40 +12
6 Karacabey Belediye Spor 22 10 3 9 28 17 39 +11
7 Ankara Demirspor 22 10 5 7 33 16 37 +17
8 Zonguldak Kömürspor 22 10 8 4 25 26 34 -1
9 Serik Belediyespor 22 9 6 7 31 25 31 +6
10 Kırklarelispor 22 7 6 9 22 19 30 +3
11 Etimesgut Belediyespor 22 6 9 7 23 30 25 -7
12 Kırşehir FSK 22 5 8 9 19 25 24 -6
13 Sarıyer 22 5 8 9 24 32 24 -8
14 Adıyaman FK 22 5 9 8 22 27 23 -5
15 Kastamonuspor 22 6 11 5 20 29 23 -9
16 Fethiyespor 22 6 11 5 22 33 23 -11
17 Uşak Spor 22 4 13 5 17 34 17 -17
18 Balıkesirspor 22 4 13 5 15 32 14 -17
19 Diyarbekir Spor 22 2 12 8 18 37 14 -19
20 Pazarspor 22 1 13 8 13 34 11 -21
Takım O G M B A Y P AV
1 Yeni Mersin İY 20 13 3 4 26 11 43 +15
2 52 Orduspor FK 20 12 3 5 32 17 41 +15
3 Karaköprü Belediyespor 20 11 4 5 26 14 38 +12
4 Karşıyaka 20 10 4 6 25 12 36 +13
5 Belediye Derincespor 20 9 4 7 25 21 34 +4
6 Belediye Kütahyaspor 20 8 3 9 27 19 33 +8
7 Nevşehir Belediyespor 20 9 5 6 28 23 33 +5
8 Hacettepe 1945 20 8 7 5 30 24 29 +6
9 Ağrı 1970 Spor 20 7 5 8 19 15 29 +4
10 Çatalcaspor 20 7 8 5 25 22 26 +3
11 Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü 20 5 9 6 19 26 21 -7
12 1922 Konyaspor 20 6 11 3 22 31 21 -9
13 Elazığspor 20 5 9 6 21 31 21 -10
14 1954 Kelkit Bld.Spor 20 3 6 11 14 18 20 -4
15 Şile Yıldızspor 20 2 8 10 16 27 16 -11
16 Edirnespor 20 5 14 1 15 31 16 -16
17 Yomraspor 20 3 11 6 13 23 15 -10
18 Eskişehirspor 20 3 12 5 22 40 14 -18
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/02/2023 Gaziantep FK vs Hatayspor
 01/02/2023 Kasımpaşa vs Giresunspor
 01/02/2023 Galatasaray vs Ümraniyespor
 01/02/2023 Trabzonspor vs Antalyaspor
 02/02/2023 Kayserispor vs Başakşehir FK
 02/02/2023 Konyaspor vs İstanbulspor
 02/02/2023 Adana Demirspor vs Fenerbahçe
 04/02/2023 MKE Ankaragücü vs Fatih Karagümrük
 04/02/2023 Sivasspor vs Beşiktaş
 05/02/2023 Hatayspor - Kasımpaşa Hatayspor ligde evindeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Hatayspor yenilmez
 05/02/2023 Hatayspor - Kasımpaşa Kasımpaşa ligde deplasmandaki son 5 maçında hiç kazanamadı  Hatayspor yenilmez
 05/02/2023 Galatasaray - Trabzonspor Trabzonspor ligde deplasmandaki son 5 maçında hiç kazanamadı  Galatasaray yenilmez
 05/02/2023 Galatasaray - Trabzonspor Galatasaray ligdeki son 11 maçında hiç kaybetmedi  Galatasaray yenilmez
 06/02/2023 Fenerbahçe - Konyaspor Konyaspor ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı  Fenerbahçe yenilmez
 06/02/2023 Giresunspor - Kayserispor Giresunspor ligdeki son 5 maçında hiç kazanamadı  Kayserispor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 03/02/2023 Altay vs Adanaspor
 04/02/2023 Bandırmaspor vs Denizlispor
 04/02/2023 Erzurumspor FK vs Tuzlaspor
 04/02/2023 Boluspor vs Pendikspor
 04/02/2023 Çaykur Rizespor vs Yeni Malatyaspor
 05/02/2023 Manisa FK vs Samsunspor
 05/02/2023 Gençlerbirliği vs Göztepe
 05/02/2023 Sakaryaspor vs Keçiörengücü
 06/02/2023 Eyüpspor vs Bodrumspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 04/02/2023 Ankara Demirspor vs Bucaspor 1928
 04/02/2023 Diyarbekir Spor vs Fethiyespor
 04/02/2023 Etimesgut Belediyespor vs Balıkesirspor
 04/02/2023 İskenderunspor A.Ş. vs 1461 Trabzon FK
 04/02/2023 Karacabey Belediye Spor vs Pazarspor
 04/02/2023 Kastamonuspor vs Uşak Spor
 04/02/2023 Kırşehir Futbol Spor Kulübü vs Serik Belediyespor
 04/02/2023 Kocaelispor vs Sarıyer
 04/02/2023 Van Spor FK vs Adıyaman FK
 04/02/2023 Zonguldak Kömürspor vs Kırklarelispor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 04/02/2023 Şile Yıldızspor vs Karşıyaka
 05/02/2023 Belediye Derincespor vs Yomraspor
 05/02/2023 Belediye Kütahyaspor vs Çatalcaspor
 05/02/2023 Edirnespor vs Karaköprü Belediyespor
 05/02/2023 Elazığspor vs Ağrı 1970 Spor
 05/02/2023 Hacettepe 1945 vs Eskişehirspor
 05/02/2023 Nevşehir Belediyespor vs Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü
 05/02/2023 Yeni Mersin İdman Yurdu vs 52 Orduspor FK
 05/02/2023 1922 Konyaspor vs 1954 Kelkit Bld.Spor
 05/02/2023 Yeni Mersin İdman Yurdu - 52 Orduspor FK 52 Orduspor FK ligdeki son 12 maçında hiç kaybetmedi  52 Orduspor FK yenilmez
 05/02/2023 Elazığspor - Ağrı 1970 Spor Elazığspor ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı  Ağrı 1970 Spor yenilmez
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
resmi ilanlar
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
YUKARI